Wniosek Bizneshipoteka

Wniosek Wstępny
Pożyczka Hipoteczna Standardowa

Do dwóch dni otrzymasz wstępną propozycje finansowania
W trakcie wypełniania wniosku chcę mieć kontakt telefoniczny z Doradcą połącz
* połączenie nastąpi z jednym specjalistą działu finansowania przedsiębiorstw.
Wszystkie pozycje we wniosku muszą być uzupełnione
Wniosek Wstępny został prawidłowo wysłany Na wprowadzony adres mailowy wyślemy potwierdzenie.
Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas wysyłania wniosku. Prosimy spróbować ponownie.

Wnioskowana kwota, cel finansowania i spłata

Kwota pożyczki
Prosimy o zaznaczenie celu pożyczki
Cel pożyczki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Prosimy o zaznaczenie źródła spłaty pożyczki
Planowane źródło spłaty pożyczki (można wybrać więcej niż jedną opcję)

Preferencje dotyczące spłaty
Wnioskowany czas trwania pożyczki

Dane nieruchomości pod zabezpieczenie Pożyczki

Rodzaj nieruchomości na zabezpieczenie
Wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie wypełnij pozostałe informacje dotyczące nieruchomości

Wybierz jedną z poniższych opcji

Mam operat
szacunkowy
Nie mam operatu
szacunkowego
Operat szacunkowy

Załączenie operatu szacunkowego znacznie przyspieszy proces uzupełniania wniosku.
Prosimy o przesłanie pliku w formacie .pdf.

Prosimy o dołączenie operatu w formacie .pdf

przeciągnij plik
lub kliknij aby dodać

Miejscowość

Numer Księgi Wieczystej

Szacunkowa wartość nieruchomości według wiedzy Wnioskodawcy


Dodatkowe zabezpieczenie
Forma prowadzenia działalności

Dane firmy wnioskującej o finansowanie

Nazwa firmy

NIP

Podstawowy przedmiot działalności (według faktycznie prowadzonej) - słownie/opisowo


Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w firmie

Telefon kontaktowy

Prosimy o podanie adresu e-mail w prawidłowym formacie

Adres e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowa