Użytkowników Online:

INFORMACJE OGÓLNE

Pożyczki udzielane przez Fundusz finansowane są ze środków własnych Funduszu (dochody Funduszu wynikające z prowizji za udzielenie pożyczek) oraz z pieniędzy pochodzących od Inwestorów Indywidualnych.

Fundusz Hipoteczny Yanok udziela przedsiębiorstwom finansowania przy zabezpieczeniu na nieruchomościach do wysokości 50% wartości nieruchomości zabudowanych i 30% wartości nieruchomości niezabudowanych (zasada ta wynika z publicznego przyrzeczenia, jakie Fundusz składa swoim Inwestorom, gdzie zapewnia, że pieniądze przez nich zainwestowane nie będą przeznaczone na pożyczki w wysokości przekraczającej przedstawione wyżej wartości, a co za tym idzie Fundusz nie może takiego przyrzeczenia złamać). Więcej informacji na ten temat można wyczytać ze strony internetowej www.weksleinwestycyjne.pl.

Minimalna wysokość pożyczki to 200 000 zł, preferowana to 400 do 800 tysięcy złotych. Górnej granicy kwoty pożyczki Fundusz nie zakreśla.

Formą prawną finansowania jest umowa pożyczki oparta na przepisach Kodeksu Cywilnego.

RODZAJE POŻYCZEK

  1. Pożyczka Hipoteczna Standard – pożyczka udzielana na 12 miesięcy z gwarancją przedłużenia zapisaną w umowie. Spłata pożyczki przed terminem bez żadnych ukrytych opłat i prowizji. Podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka (zabezpieczenie jak w bankach) na nieruchomości, która nie jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Najniższy koszt uzyskania pożyczki - najniższa prowizja za udzielenie pożyczki w Polsce już od 12% w skali roku. Prowizja i odsetki pobierane są z góry, przy wypłacie Pożyczki. Pożyczkobiorca nie martwi się o żadne raty w trakcie. Spłata jednorazowa, na koniec umowy. W przypadku spłaty Pożyczki przed terminem, Fundusz zwraca proporcjonalną część odsetek.
  2. Pożyczka Hipoteczna Ratalna - pożyczka na 12-36 miesięcy. Minimalna wysokość finansowania 100 000 zł, maksymalna 300 000 zł. Spłata pożyczki w ratach kapitałowo-odsetkowych jak w przypadku kredytów bankowych. Możliwość spłaty przed terminem bez żadnych ukrytych opłat i prowizji. Podstawowym lub dodatkowym zabezpieczeniem jest hipoteka (zabezpieczenie jak w bankach) na nieruchomości, która nie jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Najniższy koszt uzyskania pożyczki - najniższa prowizja za udzielenie pożyczki w Polsce już od 8% w skali roku.
  3. Pożyczka Hipoteczna Dopasowana - pożyczka na 3-12 miesięcy z gwarancją przedłużenia zapisaną w umowie. Elastyczne dopasowanie poziomu oraz rodzaju finansowania oraz sposobów spłaty pożyczki. Najniższy koszt uzyskania pożyczki - najniższa prowizja za udzielenie pożyczki w Polsce - już od 6% (przy Pożyczce kwartalnej). Dla Pożyczkobiorców z dobrą płynnością, możliwe jest spłacanie odsetek w ratach odsetkowych. Dla Pożyczkobiorcy planujący uzyskać odpowiedni dopływ pieniędzy jest możliwy wariant częściowych spłat w trakcie trwania umowy.

CEL POŻYCZKI

Fundusz udziela pożyczek na ustalony we wniosku cel. Najczęściej spotykanymi powodami zaciągania pożyczek w Funduszu przez przedsiębiorców są:

  1. Zakup nieruchomości przy zbyt małej kwocie własnych pieniędzy.
  2. Dokończenie lub realizacja inwestycji.
  3. Wystawienie nieruchomości do sprzedaży i chęć dysponowania częścią przyszłej ceny sprzedaży od razu.
  4. Oddłużenie przedsiębiorstwa, konsolidacja zobowiązań w celu uzyskania zdolności kredytowej w bankach. Fundusz udzielając pożyczki spłaca ZUS, US, komornika lub inne zobowiązania.
  5. Zakup materiałów niezbędnych do szczególnie dużych i atrakcyjnych kontraktów handlowych.

POŻYCZKA W FUNDUSZU VS KREDYT BANKOWY

Zwykle bezpośredni koszt pieniędzy z kredytu bankowego jest niższy niż koszty pożyczki, jednak suma obciążeń dodatkowych daje koszty porównywalnie, a nierzadko wyższe. Niejednokrotnie nasi klienci podejmowali wysiłek zliczenia tych obciążeń na podstawie oferty indywidualnej (nie tej z reklam) banku i decydowali się na naszą pożyczkę. W szczególności nasza pożyczka wypada atrakcyjnie w porównaniu z kredytem inwestycyjnym bądź bankową pożyczką hipoteczną.

Czas odpowiedzi na Wniosek Automatyczny oraz czas do uruchomienia środków, jest błyskawiczny w porównaniu z bankami.

Na kredyt w banku nie mogą liczyć firmy ze stratą, zadłużeniem w ZUS i US czy też w trakcie postępowania komorniczego. Dla Funduszu te sytuacje nie są przeszkodą do udzielenia pożyczki. Fundusz musi jedynie stwierdzić zdolność do spłaty pożyczki.

FUNDUSZ HIPOTECZNY YANOK, A POZABANKOWA KONKURENCJA

Na rynku działa wiele firm zajmujących się udzielaniem pożyczek hipotecznych dla przedsiębiorstw. Niemal wszystkie stosują przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie.

Fundusz miał okazję zapoznać się z umowami i opłatami niektórych z tych firm i ocenia je w kategoriach nieprzyjaźnie nastawionych do pożyczkobiorców. Tym samym Fundusz Hipoteczny Yanok nie traktuje większości z nich jako bezpośredniej konkurencji.