Złóż Wniosek Wstępny

Użytkowników Online:

Zabezpieczeniami pożyczki udzielonej przez Fundusz Hipoteczny Yanok są:

 1. Hipoteka w podwójnej wysokości w stosunku do wartości udzielonej pożyczki.
 2. Hipoteka musi być wpisana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej. W szczególnych przypadkach bardzo atrakcyjnych nieruchomości o wysokiej wartości Fundusz dopuszcza wpis hipoteki na drugim miejscu. W przypadku drugiej i kolejnych nieruchomości stanowiące „dozabezpieczenie” również dopuszczalne są wpisy na drugim miejscu.
 3. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości na wypadek braku spłaty pożyczki. Hipoteka, mimo iż jest trwałym zabezpieczeniem, nie gwarantuje szybkiego odzyskania pieniędzy w sytuacji braku spłaty pożyczki. Stąd niezbędne jest zabezpieczenie daleko szybsze w realizacji niż hipoteka.
 4. Cesja na Fundusz ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
 5. Poddanie się egzekucji z art. 777 kpc Pożyczkobiorcy.
 6. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Pożyczkobiorcy.
 7. W przypadku spółek kapitałowych zabezpieczeń z pkt 5 i 6 dokonuje zarząd jako poręczyciel.

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość.

Nieruchomości, które Fundusz wyklucza jako zabezpieczenie to:
 • Mieszkania, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin;
 • Nieruchomości „mało płynne”, czyli nietypowe bądź położone w miejscowościach o niskim popycie;
 • Nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha.
Nieruchomości preferowane dla Funduszu jako zabezpieczenie, to:
 • Kamienice czynszowe;
 • Lokale mieszkalne;
 • Lokale użytkowe;
 • Nieruchomości wynajęte bądź wydzierżawione;
 • Działki budowlane;
 • Budynki magazynowe itp.

Istotne jest ustalenie właściwej wartości nieruchomości oraz tzw. czasu ekspozycji, czyli czasu od wystawienia nieruchomości do sprzedaży do jej finalizacji (płynność zabezpieczenia). Pożyczkodawca na etapie wnioskowania przedstawia je wg swojej wiedzy. Następnie Fundusz swoimi metodami ustala te parametry w precyzyjny sposób. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w zakładce procedura.