Złóż Wniosek Wstępny

Użytkowników Online:

Pytania i odpowiedzi

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki dla Funduszu są nieruchomości. Pozostałe zabezpieczenia są tylko uzupełniające.

Nie. Zdaniem Funduszu przewłaszczenie nieruchomości jest zabezpieczeniem prawnie wątpliwym i często nieskutecznym. Poza tym Fundusz nie chce mieć na własność nieruchomości, bo obraca pieniędzmi, nie nieruchomościami.

Fundusz zabezpiecza pożyczkę nieruchomościami, niezależnie czyją są własnością. Jeśli są własnością osoby trzeciej, to osoba ta staje się dłużnikiem rzeczowym. Oznacza to, że w razie braku spłaty osoba ta nie odpowiada przed Funduszem własnym majątkiem, z wyjątkiem tej nieruchomości.

Pożyczkobiorca ustanawia na rzecz Funduszu hipotekę w podwójnej wysokości w stosunku do wartości pożyczki. Hipoteka jest wpisywana w księdze wieczystej. Oprócz hipoteki Pożyczkobiorca udziela pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości na wypadek braku spłaty pożyczki.

Pełnomocnictwo może zostać użyte tylko w przypadku braku spłaty pożyczki, mimo jej wymagalności. Pełnomocnictwo określa precyzyjnie minimalne ceny sprzedaży.

Tak. W przeciwieństwie do banków Fundusz nie ma ograniczeń w finansowaniu firm z zadłużeniem do budżetu. Dotyczy to również innych zobowiązań publiczno-prawnych takich jak dług z tytułu opłat podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, czy innych. Niemniej Fundusz przy uruchamianiu pożyczki spłaca jej częścią te zobowiązania. Stąd niezbędne jest przedstawienie odpowiednich zaświadczeń o wysokości zobowiązań, ich tytule oraz dane organu na który ma być kierowany przelew.

Nie. Dokąd nie nastąpi przybicie i opłacenie przez licytanta ceny, dotąd można uzyskać pożyczkę. Fundusz spłaca zobowiązania do komornika zobowiązania pożyczkobiorcy udzielając pożyczki. Poziom komplikacji takiego rozwiązania wymaga ścisłej współpracy z komornikiem. Najlepiej, jeśli uczestniczy on w udzieleniu pożyczki w notariacie, gdzie potwierdza otrzymanie swojej należności i składa oświadczenie na zgodę na wykreślenie obciążeń z księgi wieczystej.

Nie. Od wygranej licytacji do uzyskania prawa własności i dysponowania nieruchomością upływa zwykle kilka miesięcy, a zatem nieruchomość licytowana nie może być przedmiotem zabezpieczenia. Niemniej przedstawienie innej nieruchomości jako tymczasowego zabezpieczenia może rozwiązać taki problem.

Jeśli przez start-up rozumieć działalność całkiem nową dla przedsiębiorcy, to Fundusz nie udziela pożyczek na taki cel. Wyjątkiem jest przedstawienie nieruchomości o odpowiedniej wartości, łatwo zbywalną. Wówczas przedsiębiorca uzyska pożyczkę, choć musi mieć świadomość wyższego ryzyka i utraty nieruchomości.
Jeśli przez start-up rozumie się przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa lub wykazanie się odpowiednim doświadczeniem w planowanym biznesie, to Fundusz udziela pożyczek.

Fundusz udziela pożyczki na odkup nieruchomości z firmy pożyczkowej. Oprócz zwykłej kwalifikacji pozytywnej Wniosku Pożyczkowego jest w tym wypadku niezbędna współpraca firmy pożyczkowej, której przedstawiciel musi się stawić na akt notarialny. Doświadczenie Funduszu w tym zakresie jest nierzadko negatywne. Firmy pożyczkowe, które przewłaszczyły nieruchomość, z reguły nie chcą współpracować i nie zależy im na odzyskaniu pieniędzy.