Złóż Wniosek Wstępny

Użytkowników Online:

Misją Funduszu jest być partnerem biznesowym polskich przedsiębiorców poprzez finansowanie pożyczkami hipotecznymi.

Fundusz Hipoteczny Yanok powstał w 2015 roku jako spółka zależna KRN Media spółki z o.o. posiadającej wówczas 23- letnią historię biznesową. KRN Media, wielokrotnie się finansowała pieniędzmi zewnętrznymi oraz zna realia rynku finansowego swoich partnerów biznesowych. Można odważnie stwierdzić, że Fundusz powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców na alternatywne finansowanie w stosunku do finansowania bankowego. W krajach zachodnich podobne firmy działają od lat, ciesząc się zaufaniem, natomiast w Polsce Fundusz jest do pewnego stopnia pionierem.

Podstawową formą pozyskiwaniu kapitału do udzielania Pożyczek Hipotecznych jest emisja Weksli. Więcej informacji na temat Weksli emitowanych przez Fundusz znajduje się tutaj.

Działalność Funduszu jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Należy pamiętać, że prawo w Polsce zezwala udzielać pożyczek hipotecznych przez firmy niebankowe jedynie przedsiębiorcom i jedynie na cele związane z działalnością gospodarczą.

Fundusz finansuje firmy jedynie wtedy, gdy istnieje realna zdolność do spłaty pożyczki.

Pożyczki udzielane są na konkretny cel wskazany we wniosku pożyczkowym. Dzięki temu Fundusz może dokonać oceny prawdopodobieństwa sukcesu w planowanym przedsięwzięciu.

Nie są udzielane pożyczki podmiotom będącym w „pętli zadłużenia” i nie rokującym wyjścia z długów. Takim podmiotom Fundusz podpowiada kontakt z kancelarią prawną w celu zakończenia działalności. Podjęcie nowej działalności jest niejednokrotnie najlepszym rozwiązaniem.

Fundusz nie ma ograniczeń co do finansowania firm będących w dobrej kondycji, jak i tych, które mają przejściowe problemy.

Partnerstwo realizuje się również w taki sposób, że Fundusz doradza pożyczkę najbardziej pasującą do potrzeb przedsiębiorcy czy też w pomocy w sprzedaży nieruchomości. Fundusz nie doszukuje się problemów przedsiębiorcy, tylko stara się je rozwiązać.