Użytkowników Online:

PROCEDURA
 1. Przedsiębiorca zainteresowany pożyczką składa Wniosek Automatyczny przez Internet, wypełniając dane szacunkowo . Dostęp do wniosku jest tu: Wniosek Automatyczny. Przed lub w trakcie wypełniania Wniosku osoba zainteresowana Pożyczką może się skonsultować telefonicznie z Funduszem. Może również zamówić rozmowę na moment otrzymania odpowiedzi na wniosek.
 2. Po wpłynięciu wniosku dokonywana jest selekcja negatywna co do zabezpieczeń . Jeśli taki przypadek zaistnieje, wnioskodawca jest informowany o odmowie niezwłocznie. Następnie sprawdzane jest LTV, płynność zabezpieczeń i pozostałe parametry.
 3. Do 15 minut Wnioskodawca otrzymuje Odpowiedź Automatyczną Pożyczki z co najmniej dwiema propozycjami kwot, kosztów i zabezpieczeń.
 4. Odpowiedź Automatyczna pozwala Wnioskodawcy na dokonanie kalkulacji opłacalności planowanego działania, porównania z ofertą banków lub innych podmiotów oraz rozważenia ewentualnej zmiany parametrów pożyczki takich, jak wysokość finansowania, zabezpieczenia, czas trwania, sposób spłaty itp. Porównanie tej propozycji Funduszu może nie być proste. Pożyczka Funduszu jest obciążona tylko dwoma kosztami: odsetkami i prowizją, natomiast pozostałe instytucje, w tym banki nagminnie ukrywają opłaty w różnych zobowiązaniach i w różnych miejscach.
 5. Wnioskodawca chcąc kontynuować procedurę uzupełnia dodatkowe informacje na stronie internetowej linkowanej z Automatycznej Odpowiedzi.
 6. Po przekazaniu informacji i materiałów uzupełniających Departament Pożyczek do 48 godzin skieruje do Wnioskodawcy Ofertę Wstępną.
 7. Kolejnym krokiem po akceptacji Oferty Wstępnej jest złożenie Wniosku Pełnego.
 8. Wniosek Pełny jest dokumentem, który musi precyzyjnie opisywać sytuację Wnioskodawcy i zwykle jest wypełniany przy udziale księgowości. Wniosek ten jest potem załącznikiem do Umowy Pożyczki.
 9. W przypadku gdy dane Wniosku Pełnego różnią się zasadniczo od wcześniej złożonego, może nastąpić odmowa udzielenia pożyczki na skutek odmiennej oceny przez Fundusz.
 10. Wniosek Pełny jest przedmiotem analizy Funduszu w zakresie celu pożyczki, analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, zapytań do baz BIG InfoMonitor, BIK, ZBP oraz analiza nieruchomości w zakresie wartości i płynności w sprzedaży. Skutkiem tej analizy jest złożenie Wnioskodawcy oferty wiążącej wraz ze wskazanymi dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy, a jeśli to możliwe propozycję miejsca i terminu zawarcia umowy.
 11. Zawarcie umowy odbywa się w kancelarii notarialnej. Dokumenty są podpisywane w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami oraz w formie aktów notarialnych.
 12. Wypłata pożyczki następuje w drodze przelewu elektronicznego zaraz po podpisaniu dokumentów. W przypadku konieczności spełnienia jakiegoś warunku do wypłaty, przelew czeka na jego spełnienie.
 13. Czas trwania umowy, to również czas kontaktu z Funduszem. Co najmniej raz na kwartał w zakresie obowiązku monitorowania pożyczki.
 14. Niekiedy przyznanie pożyczki jest uwarunkowane konkretnymi działaniami, jakich się oczekuje od Pożyczkobiorcy np. nowoczesne, współczesne działania marketingu internetowego.
 15. W przypadku zagrożeń ze spłatą pożyczki Fundusz aktywnie włącza się z propozycjami rozwiązania problemu.