Złóż Wniosek Wstępny

Użytkowników Online:

INFORMACJE OGÓLNE

Fundusz Hipoteczny Yanok specjalizuje się w udzielaniu przedsiębiorstwom krótkotrwałego finansowania przy zabezpieczeniu na nieruchomościach. Wysokość finansowania może sięgać 50% wartości nieruchomości zabudowanych i 30% wartości nieruchomości niezabudowanych. Fundusz może podwyższyć wartość LTV w przypadkach szczególnie atrakcyjnych nieruchomości.

Minimalna wysokość pożyczki to 1 000 000 zł dla Pożyczki Hipotecznej Standard i 300 000 zł dla Pożyczki Hipotecznej Ratalnej. W szczególnych przypadkach limit ten można obniżyć. Górnej granicy kwoty Fundusz nie zakreśla.

Formą prawną finansowania jest umowa pożyczki oparta na przepisach Kodeksu Cywilnego

Podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości - Fundusz nie stosuje przewłaszczeń.

OPTYMALNE FINANSOWANIE

Ze względów oczywistych finansowanie w Funduszu jest zwykle droższe niż kredyt bankowy. Oferta jest skierowana w szczególności do:

  1. Firmy, która chce szybko otrzymać finansowanie.
  2. Firmy, której cel finansowania nie mieści się w standardowych produktach banku i potrzebuje indywidualnej oferty.
  3. Firm, które planują szybki biznes typu zakup-sprzedaż
  4. Firmy, która mimo dobrego biznesu jest formalnie wykluczona z możliwości uzyskania kredytu (zaległość ZUS, US itp.).

Więcej przykładów znajduje się w zakładce CASE STUDY

RODZAJE POŻYCZEK

  1. Pożyczka Hipoteczna Standard – pożyczka udzielana na 3-12 miesięcy z gwarancją przedłużenia zapisaną w umowie. Spłata pożyczki przed terminem bez żadnych opłat i prowizji. Prowizja i odsetki pobierane są z góry, przy wypłacie Pożyczki. Pożyczkobiorca nie spłaca żadnych rat w trakcie. Spłata jednorazowa, na koniec umowy. W przypadku spłaty Pożyczki przed terminem, Fundusz zwraca proporcjonalną część odsetek.
  2. Pożyczka Hipoteczna Ratalna - pożyczka na 12-36 miesięcy. Minimalna wysokość finansowania to 300 000 zł. Spłata pożyczki następuje w ratach kapitałowo-odsetkowych. Istnieje możliwość spłaty przed terminem.

KOSZT FINANSOWANIA:

Fundusz udzielając pożyczki, pobiera jedynie dwie opłaty – odsetki i prowizję. Obydwie opłaty są pobierane z góry.

Odsetki zmienne zawsze występują w wysokości ustawowej. Aktualnie jest to 11.5 % w skali roku.

W przypadku przedsiębiorstw posiadających stałe nieobciążone przychody, Fundusz wyraża zgodę na płatności odsetek w formie miesięcznej raty, co w znacznym stopniu zmniejsza koszt finansowania.

Wysokość prowizji wynika z czasu trwania pożyczki, oceny poziomu ryzyka i stopnia komplikacji.

Prowizja może zostać sfinansowana („skredytowana”) przez Fundusz, choć zwiększa to łączny koszt finansowania.

Fundusz może wyrazić zgodę na częściowe spłaty w trakcie trwania umowy, co zdecydowanie ogranicza koszt finansowania.

Przykładowe koszty finansowania – Pożyczka Standard:

Okres finansowania Łączne koszty (prowizja + odsetki)
1 miesiąc 1,5%
3 miesięce 4,5%
6 miesięcy 9%
9 miesięcy 13,5%
12 miesięcy 18%

Przykładowe koszty finansowania – Pożyczka - Pożyczka Ratalna

Miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe przy kwocie pożyczki 300 000 zł

Okres finansowania Wysokość raty
12 miesięcy 30 344, 80 zł
24 miesiące 17 852, 88 zł
36 miesięcy 13 429, 87 zł

FINANSOWANIE FUNDUSZU VS KREDYT BANKOWY

Można przyjąć, że kredyt bankowy jest świetny do finansowania długoterminowego dla firm nieśpieszących się z pozyskaniem finansowania, o doskonałej zdolności kredytowej i utrwalonej pozycji na rynku.

Finansowanie Funduszu Yanok nie jest konkurencją dla kredytów, lecz doskonałym uzupełnieniem oferty rynkowej.

Zwykle bezpośredni koszt kredytu bankowego jest niższy niż koszty Pożyczki Hipotecznej Yanok, jednak zdarza się, że suma dodatkowych obciążeń bankowych daje koszty porównywalnie.

Ewidentną przewagą Pożyczki Hipotecznej Yanok nad kredytem jest szybkość udzielenia finansowania, dopasowanie do potrzeb i brak ograniczeń charakterystycznych dla banków.

Czas odpowiedzi na Wniosek oraz czas do uruchomienia środków jest błyskawiczny w porównaniu z bankami.

Na kredyt w banku nie mogą liczyć firmy ze stratą, zadłużeniem w ZUS i US czy też w trakcie postępowania komorniczego. Dla Funduszu te sytuacje nie są przeszkodą do udzielenia pożyczki. Fundusz musi jedynie stwierdzić zdolność do spłaty pożyczki.

FUNDUSZ HIPOTECZNY YANOK VS POZABANKOWA KONKURENCJA

Na rynku działa wiele firm zajmujących się udzielaniem pożyczek hipotecznych dla przedsiębiorstw. Niemal wszystkie stosują przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie.

Fundusz miał okazję zapoznać się z umowami i opłatami niektórych z tych firm i ocenia je w kategoriach nieprzyjaźnie nastawionych do pożyczkobiorców. Tym samym Fundusz Hipoteczny Yanok nie traktuje większości z nich jako bezpośredniej konkurencji.